Адвокат в България и Германия

Добре дошли на страницата на Правна кантора Русков и Колеги със седалища в Лайпциг, Мюнхен и София. Ние сме екип от немски и български адвокати, счетоводители и данъчни консултанти, практикуващи в Германия и България. Тук ще намерите информация за предлаганите от нас услуги в сферата на немското, българско и европейско икономическо право. При въпроси ние сме на Ваше разположение.

Аутсорсинг в България

Ние съпътставаме в България инвестиции в сферата на аутсорсинга на производство и услуги. Предлагаме правни и данъчни консултации, изготвяне на договори, водене на преговори с контрагенти, счетоводство, ТРЗ и др..

Работа в Германия

За български граждани, работещи в Германия, предлагаме правни услуги в областа на немското осигурително и трудово право, издействаме разрешителни за работа, защитаваме правата им срещу некоректни работодатели и др.

Данъци в Германия

За български граждани и фирми, извършващи дейност в Германия, ние предлагаме консултации относно избягването на данъчно облагане в Германия въз основа на немското и българско данъчно законодателство и др.

Инвестиции в Германия

За български фирми и граждани, желаещи да инвестират в Германия, предлагаме цялостно правно, данъчно и икономическо обслужване, развиваме инвестиционни планове и проекти, изготвяме пазарен анализ, бизнес план и др.

Членство и полезна информация

Новини

Право в Германия и България

Ние консултираме и защитаваме всеобхватно правните интереси на нашите клиенти в Германия и България. Сферата на дейност на кантората обхваща немското и българско икономическо и търговско, дружествено, банково, данъчно, строително, трудово, конкурентно, административно, застрахователно, наследственонаказателно и данъчно-наказателно, както и правото на търговската несъстоятелност, недвижимо имуществосъбиране на неплатени задължения и др.

виж още

Фирмена регистрация в Германия

Ние Ви подпомагаме при регистрирането на Вашата фирма в Германия, определяме най-оптималната дружествена форма според Вашите икономически изисквания, изготвяме дружествени договори, представляваме Ви в процедурата за регистрация, откриваме фирмени банкови сметки в немска банка по Ваше желание, подаваме заявление до компетентните данъчни власти за издаване на данъчен номер и номер за регистрация по ДДС. По Ваше желание предлагаме фирмено седалище и др.

виж още