Мартина Влахова
Steuerberater - Emil Marinov

Г-жа Мартина Влахова е счетоводител с немски и английски език в “Германиа” ООД, счетоводната кантора към Правна кантора „Русков и Колеги” в София.

E-Mail: assistant9@germania.bg

Образование:

Професионално развитие:

Работни езици:

Steuerberater - Emil Marinov

Г-жа Мартина Влахова е счетоводител с немски и английски език в “Германиа” ООД, счетоводната кантора към Правна кантора „Русков и Колеги” в София.

E-Mail: assistant9@germania.bg

Образование:

Професионално развитие:

Работни езици:

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41