Калкулатор

Google Play

Калкулатор за изчисляване на адвокатски хонорари и съдебни такси

Интерес

Извънпроцесуална дейност

Възнаграждения по граждански дела


Възнаграждения по административни дела с определен материален интерес


Жалбоподател:
       

Адвокатски хонорари

    Мултипликатор

Съдебни такси

Обща сума без ДДС

ДДС

20%

Обща сума

EUR
   

Информация

За изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание – виж чл. 9, ал. 1

Информация

За изготвяне на въззивна жалба и отговор по въззивна жалба без явяване в съдебно заседание – виж чл. 9, ал . 1

Информация

За изготвяне на касационна жалба и отговор на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание – виж по чл. 9, ал . 2 и 3.

Информация

Решения по граждански дела с материален интерес до 5000 лв., и търговски дела до 10 000 лв. не подлежат на касационно обжалване поради неправилност.

Информация

За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес – виж чл. 9, ал.2 от Наредбата