Валентин Добрев

Валентин Добрев е юрист с немски и английски език в кантората ни в София.

E-Mail: v.dobrev@ruskov-law.eu

Образование:

 • 2011-2014 г.- средно образование в Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“
 • 2014 г.-2019: завършване на висше образование по специалност „Право“, към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършване с пълно отличие.

Допълнителна квалификация:

 • януари-април 2017 г.- участие в курс по юридически немски език към Германо-българската индустриално-търговска камара
 • от юли 2017 г.-юридически сътрудник към Правна кантора „Русков и колеги“

Езици:

 • Български език - майчин език
 • Немски език - ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка
 • Английски език - ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка

Валентин Добрев е юрист с немски и английски език в кантората ни в София.

E-Mail: v.dobrev@ruskov-law.eu

Образование:

 • 2011-2014 г.- средно образование в Първа частна английска гимназия „Уилям Шекспир“
 • 2014 г.-2019: завършване на висше образование по специалност „Право“, към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършване с пълно отличие.

Допълнителна квалификация:

 • януари-април 2017 г.- участие в курс по юридически немски език към Германо-българската индустриално-търговска камара
 • от юли 2017 г.-юридически сътрудник към Правна кантора „Русков и колеги“

Езици:

 • Български език - майчин език
 • Немски език - ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка
 • Английски език - ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41