За периода 2007–2013 година от европейските структурни и кохезионни фондове за България са предвидени европейски средства в размер на 6,8 милиарда евро.
С тях трябва да бъдат подпомагани проекти от области като транспорт и инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, развитие на регионите и прочие.

В областта на земеделието и риболова също ще бъдат предоставени средства. Финансирани ще бъдат, както големи инфраструктурни проекти, така и малки и средни проекти в сферата на индустрията, услугите, туризма, развитие и науката, които ще допринесат за развитието на местната икономика, за създаването на работни места и за развитието на регионите.
Правна кантора Русков и  Колеги Ви консултира какви проекти от различните области могат да бъдат финансирани с европейски средства и кои рамкови условия трябва да бъдат изпълнени като предпоставка за финансирането.

Статии:

2015.04.29 - Новата оперативна програма "Конкурентоспособност"
2015.03.04 - Данъчни облекчения като мерки за насърчаване на инвестициите