Новини
Йорданкла Динкова

Йорданка Динкова е адвокат с немски и английски език в Правна кантора Русков и Колеги. Нейните сфери на дейност са наследствено право и недвижимо имущество.

Email: y.dinkova@ruskov-law.eu

69 статии