Донка Желева
Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово и данъчно право.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Средно и висше образование:

 • 2007 г. – 2012 г.: Leistungsklasse, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“, гр. Бургас
 • 2011 г. Сертификат английски език на университета „Кеймбридж“ - CAE
 • 2012 г.: Немска езикова диплома – DSD II
 • 2012 г. - 2017 г.: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, степен- магистър
 • 2017 г. - завършване на висше образование по специалност право

 Професионален опит:

 • 2013 г.: Стаж в Държавна агенция за българите в чужбина
 • 2013 – 2014 г.: Практика в адвокатска кантора в гр. София
 • 2015 г. -  2017 г.: Работи като адвокатски сътрудник в адвокатска кантора в гр. София
 • от 2017 г. - юрист към Правна кантора Русков и Колеги

 Работни езици:

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език

Zurück

Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово и данъчно право.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Средно и висше образование:

 • 2007 г. – 2012 г.: Leistungsklasse, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“, гр. Бургас
 • 2011 г. Сертификат английски език на университета „Кеймбридж“ - CAE
 • 2012 г.: Немска езикова диплома – DSD II
 • 2012 г. - 2017 г.: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, степен- магистър
 • 2017 г. - завършване на висше образование по специалност право

 Професионален опит:

 • 2013 г.: Стаж в Държавна агенция за българите в чужбина
 • 2013 – 2014 г.: Практика в адвокатска кантора в гр. София
 • 2015 г. -  2017 г.: Работи като адвокатски сътрудник в адвокатска кантора в гр. София
 • от 2017 г. - юрист към Правна кантора Русков и Колеги

 Работни езици:

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език

Zurück

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41