Йорданка Динкова
Zhenya Dimitrova

Г-жа Динкова е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово и марково право.

E-Mail: y.dinkova@ruskov-law.eu

Адвокат Йорданка Динкова специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултации и съдействие относно сключване, изменение, прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне и ревизия на договори и други документи в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела пред съд и компетентните административни органи

Интелектуална собственост

 • Консултации относно възможности за регистрация на търговска марка, извършване на проучвания за идентичност и сходство с по-рано регистрирани търговски марки и препоръки
 • Подготовка на заявки за регистрация на търговска марка и мониторинг на процедурата по регистрация пред Патентното ведомство на Република България
 • Подновяване срока на действие на търговска марка
 • Прехвърляне на заявки  за регистрация на търговска марка и на регистрирани търговски марки
 • Изготвяне на лицензионни договори за ползване на търговска марка
 • Защита в опозиционно производство
 • Защита при нарушени права върху търговска марка и процесуално представителство пред административни и съдебни институции

Дружествено и договорно право

 • Консултации и ревизия на договори, съдействие при преговори и посредничество при сключване на договори
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи за регистрация на търговски дружества
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнение договорни задължения

Образование

 • - 2006 – 2011 г. – Езикова гимназия „Гео Милев“ гр. Добрич, с профил немски език - Leistungsklasse (2009-2011)
 • - 2011 г. – Немска езикова диплома DSD Stufe II
 • - 2011 – 2016 г.– Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по право
 • - 2013 – 2014 г. – студент по програма „Еразъм“ към университета в Майнц
 • - 2016 г.-  Сертификат по юридически английски език от университета „Кеймбридж“

Професионален опит

 • 2014 г. - 2017 г. – стажант към различни адвокатски кантори в София
 • 2016 г. – стажант към Софийски районен съд по системата Фулбрайт
 • 2017 г. – Адвокат към Софийска адвокатска колегия
 • 2018 г. – 2020 г. – Младши адвокат към Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“
 • от месец февруари 2020 г. – Адвокат към Адвокатско дружество „Русков и колеги“

Допълнителни дейности и обучения

 • 2019 г. – Сертификат за успешно преминат онлайн kurs „General Course on Intellectual Property” към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO Academy)
 •  2019 г. – Сертификат от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за успешно преминато обучение по въпроси на арбитража
 •  2019 г. – участие в семинар към ЦОА „Кръстьо Цончев“ на тема „Новите изисквания за марките и географските означения“

Езици

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език
Zhenya Dimitrova

Г-жа Динкова е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово и марково право.

E-Mail: y.dinkova@ruskov-law.eu

Адвокат Йорданка Динкова специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултации и съдействие относно сключване, изменение, прекратяване на трудови правоотношения
 • Изготвяне и ревизия на договори и други документи в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство по трудовоправни дела пред съд и компетентните административни органи

Интелектуална собственост

 • Консултации относно възможности за регистрация на търговска марка, извършване на проучвания за идентичност и сходство с по-рано регистрирани търговски марки и препоръки
 • Подготовка на заявки за регистрация на търговска марка и мониторинг на процедурата по регистрация пред Патентното ведомство на Република България
 • Подновяване срока на действие на търговска марка
 • Прехвърляне на заявки  за регистрация на търговска марка и на регистрирани търговски марки
 • Изготвяне на лицензионни договори за ползване на търговска марка
 • Защита в опозиционно производство
 • Защита при нарушени права върху търговска марка и процесуално представителство пред административни и съдебни институции

Дружествено и договорно право

 • Консултации и ревизия на договори, съдействие при преговори и посредничество при сключване на договори
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи за регистрация на търговски дружества
 • Процесуално представителство във връзка с неизпълнение договорни задължения

Образование

 • - 2006 – 2011 г. – Езикова гимназия „Гео Милев“ гр. Добрич, с профил немски език - Leistungsklasse (2009-2011)
 • - 2011 г. – Немска езикова диплома DSD Stufe II
 • - 2011 – 2016 г.– Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по право
 • - 2013 – 2014 г. – студент по програма „Еразъм“ към университета в Майнц
 • - 2016 г.-  Сертификат по юридически английски език от университета „Кеймбридж“

Професионален опит

 • 2014 г. - 2017 г. – стажант към различни адвокатски кантори в София
 • 2016 г. – стажант към Софийски районен съд по системата Фулбрайт
 • 2017 г. – Адвокат към Софийска адвокатска колегия
 • 2018 г. – 2020 г. – Младши адвокат към Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“
 • от месец февруари 2020 г. – Адвокат към Адвокатско дружество „Русков и колеги“

Допълнителни дейности и обучения

 • 2019 г. – Сертификат за успешно преминат онлайн kurs „General Course on Intellectual Property” към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO Academy)
 •  2019 г. – Сертификат от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) за успешно преминато обучение по въпроси на арбитража
 •  2019 г. – участие в семинар към ЦОА „Кръстьо Цончев“ на тема „Новите изисквания за марките и географските означения“

Езици

 • Български език
 • Немски език
 • Английски език

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41