Донка Желева
Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово право и защита на лични данни.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Адвокат Донка Желева е партньор в Правна кантора Русков и Колеги и специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултиране на работодатели и работници и служители по въпросите на трудовото законодателство в Република България
 • Подготовка на документите, необходими на работодателите за спазване изискванията на нормативните актове в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство при трудови спорове

Недвижимо имущество  

 • Проверка, консултации и цялостно съпровождане при сделки с имоти
 • Консултации и представителство при преговори и предстоящо сключване на договори в сферата на недвижимите имоти

Търговско и корпоративно право

 • Консултации относно възможностите за регистрация на търговско дружество, форма и организация на юридическото лице
 • Подготовка на документите за регистрация, промени в обстоятелствата и заличаване на юридическите лица
 • Изготвяне на договори по търговски сделки
 • Процесуално представителство при спорове относно търговски сделки
 • Процесуално представителство при защита при вписване на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ и защита на членствени права

 Защита на личните данни

 • Консултации по въпросите за защита на личните данни и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (Общ регламент за защита на данните)
 • Подготовка на документите за спазване на изискванията на Общия регламент за защита на данните
 • Изготвяне на договори между администратор и обработващ данни
 • Процесуално представителство

 Биография:

 • 2007 г. - 2012 г. – Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ гр. Бургас
 • 2012 г. - 2017 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право
 • 2013 г. – летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина
 • 2013 г. – 2014 г. - адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. София
 • 2015 г. – 2017 г. – адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. София
 • От м. декември 2017 г. – адвокат към правна кантора „Русков и колеги“
 • От 2019 г. – адвокат към Софийска адвокатска колегия
Zhenya Dimitrova

Г-жа Желева е адвокат с немски и английски език. Тя специализира трудово право и защита на лични данни.

E-Mail: d.zheleva@ruskov-law.eu

Адвокат Донка Желева е партньор в Правна кантора Русков и Колеги и специализира в следните правни области:

Трудово право

 • Консултиране на работодатели и работници и служители по въпросите на трудовото законодателство в Република България
 • Подготовка на документите, необходими на работодателите за спазване изискванията на нормативните актове в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство при трудови спорове

Недвижимо имущество  

 • Проверка, консултации и цялостно съпровождане при сделки с имоти
 • Консултации и представителство при преговори и предстоящо сключване на договори в сферата на недвижимите имоти

Търговско и корпоративно право

 • Консултации относно възможностите за регистрация на търговско дружество, форма и организация на юридическото лице
 • Подготовка на документите за регистрация, промени в обстоятелствата и заличаване на юридическите лица
 • Изготвяне на договори по търговски сделки
 • Процесуално представителство при спорове относно търговски сделки
 • Процесуално представителство при защита при вписване на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ и защита на членствени права

 Защита на личните данни

 • Консултации по въпросите за защита на личните данни и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (Общ регламент за защита на данните)
 • Подготовка на документите за спазване на изискванията на Общия регламент за защита на данните
 • Изготвяне на договори между администратор и обработващ данни
 • Процесуално представителство

 Биография:

 • 2007 г. - 2012 г. – Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте“ гр. Бургас
 • 2012 г. - 2017 г. - СУ „Свети Климент Охридски“, магистър по право
 • 2013 г. – летен стаж в Държавната агенция за българите в чужбина
 • 2013 г. – 2014 г. - адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. София
 • 2015 г. – 2017 г. – адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. София
 • От м. декември 2017 г. – адвокат към правна кантора „Русков и колеги“
 • От 2019 г. – адвокат към Софийска адвокатска колегия

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41