Ирина Константинова
Irina Konstantinova

Адвокат Ирина Константинова е партньор в Правна кантора Русков и Колеги. Нейните сфери на дейност са наследствено право и недвижимо имущество.

Email: i.konstantinova@ruskov-law.eu

Адвокат Ирина Константинова специализира в следните правни области:

Наследствено право

 • Консултиране и съпровождане при наследствени случаи в Република България и такива с международен елемент
 • Процесуално представителство при наследствени дела

 Недвижимо имущество  

 • Проверка, консултации и цялостно съпровождане при сделки с имоти
 • Консултации и представителство при преговори и предстоящо сключване на договори в сферата на недвижимите имоти

 Принудително изпълнение в България

 • Проучване на имущество, консултация и представителство при изпълнение на чуждестранни решения в Република България

 Защита на личните данни

 • Консултации в областта на личните данни

Биография:

 • 2009 г. - завършено средно образование с профил „немски език“ в 30-то СОУ „Братя Миладинови”, гр. София
 • 2009 - 2014 г. - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност право
 • от юли 2011г. - юридически сътрудник към Правна кантора Русков и  Колеги
 • декември 2014 г. - успешно завършване на специалност "Право"
 • 2015 г. – стажант към Софийски градски съд
 • септември 2015 г. – придобита юридическа правоспособност
 • от 2016 г. - адвокат към Правна кантора Русков и Колеги в София

 Дейности и допълнителни обучения:

 • април – октомври 2008 г. – следдипломна квалификация – етикет и бизнес протокол, маркетинг и реклама, икономика към Национална школа по мениджмънт към УНСС София
 • 19-20.11.2016 г. участие в двудневен курс на тема " Ефективност на мултикултурни екипи – как да постигнем резултати при работа в България“ по метода Хофстеде
 • 13.12.2016 г. – участие в семинар на тема „Договорът за наем” към ЦОА „Кръстьо Цончев”
 • 26.01.2017 г. – участие в семинар на тема „Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент“ към ЦОА „Кръстьо Цончев”
 • 13.03.2018 г. - участие в семинар на тема „Проблеми на цифровия единен пазар - софтуерни приложения като обект на авторско право, защита на права при електронна търговия“ към Германо-българската индустриално-търговска камара;
 • от 2011 - първоначално юрист, а след вписване в САК и адвокат към Правна кантора Русков и Колеги в София

Работни езици:

 • български
 • немски
 • английски

Zurück

Irina Konstantinova

Адвокат Ирина Константинова е партньор в Правна кантора Русков и Колеги. Нейните сфери на дейност са наследствено право и недвижимо имущество.

Email: i.konstantinova@ruskov-law.eu

Адвокат Ирина Константинова специализира в следните правни области:

Наследствено право

 • Консултиране и съпровождане при наследствени случаи в Република България и такива с международен елемент
 • Процесуално представителство при наследствени дела

 Недвижимо имущество  

 • Проверка, консултации и цялостно съпровождане при сделки с имоти
 • Консултации и представителство при преговори и предстоящо сключване на договори в сферата на недвижимите имоти

 Принудително изпълнение в България

 • Проучване на имущество, консултация и представителство при изпълнение на чуждестранни решения в Република България

 Защита на личните данни

 • Консултации в областта на личните данни

Биография:

 • 2009 г. - завършено средно образование с профил „немски език“ в 30-то СОУ „Братя Миладинови”, гр. София
 • 2009 - 2014 г. - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност право
 • от юли 2011г. - юридически сътрудник към Правна кантора Русков и  Колеги
 • декември 2014 г. - успешно завършване на специалност "Право"
 • 2015 г. – стажант към Софийски градски съд
 • септември 2015 г. – придобита юридическа правоспособност
 • от 2016 г. - адвокат към Правна кантора Русков и Колеги в София

 Дейности и допълнителни обучения:

 • април – октомври 2008 г. – следдипломна квалификация – етикет и бизнес протокол, маркетинг и реклама, икономика към Национална школа по мениджмънт към УНСС София
 • 19-20.11.2016 г. участие в двудневен курс на тема " Ефективност на мултикултурни екипи – как да постигнем резултати при работа в България“ по метода Хофстеде
 • 13.12.2016 г. – участие в семинар на тема „Договорът за наем” към ЦОА „Кръстьо Цончев”
 • 26.01.2017 г. – участие в семинар на тема „Връчване на документи и събиране на доказателства по дела с международен елемент“ към ЦОА „Кръстьо Цончев”
 • 13.03.2018 г. - участие в семинар на тема „Проблеми на цифровия единен пазар - софтуерни приложения като обект на авторско право, защита на права при електронна търговия“ към Германо-българската индустриално-търговска камара;
 • от 2011 - първоначално юрист, а след вписване в САК и адвокат към Правна кантора Русков и Колеги в София

Работни езици:

 • български
 • немски
 • английски

Zurück

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41