Марин Маринов
Marin Marinov

Адвокат Марин Маринов е партньор в Правна кантора Русков и Колеги. Неговата сфера на дейност са право на интелектуалната собственост и IT-право.

Email: m.marinov@ruskov-law.eu

Сфери на дейност

Авторско право

 • консултиране и съдействие при решаване на казуси, свързани с авторско право
 • консултиране, договаряне и представителство при преговори и последващо сключване на договори, засягащи авторски права
 • планиране и преговаряне при сключване на лицензионни договори
 • процесуално представителство при нарушаване на авторски права

Право и информационни технологии

 • IT- договорно право- изготвяне на договори в областта на компютърно и интернет право като договори за изработка и поддръжка на софтуер, лицензионни и консултантски договори;
 • Интернет право – договори за изработка на уебстраници, предлагане и прехвърляне на домейни и др.;
 • Подготовка на MSA и SLA споразумения

Търговски марки

 • Проучване на търговски марк и- Марки на Европейския съюз/ национални марки - регистрабилност на марки
 • оценка на риска при нарушение правата на трети лица с по-ранно право върху марка
 • заявяване на българска или европейска марка за регистрация
 • подновяване регистрация на търговска марка
 • надзор над търговски марки
 • проверка, изпълнение и защита на претенции, засягащи права върху търговска марка
 • представителство пред митнически и други органи във връзка с упражняване и защита на права, произтичащи от търговски марки

Конкурентно право

 • Проверки за съответствие със законодателството на реклами, промоционални кампании
 • Конкурентното право и търговски марки, нарушения, защита, нарушаване на Ноу-Хау споразумения; съставяне на Ноу-Хау договори
 • Нелоялна конкуренция – проучване, консултиране, проверка за законосъобразност.
 • Представителство пред компетентните комисии в България - Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията

Биография

 • 2003 - 91 Немска гимнaзия “Проф. Константин Гълъбов”, София
 • 2004-2008 - Leistungsklasse, 91 Немска гимнaзия “Проф. Константин Гълъбов”, София
 • 2008 - Немска диплома за завършено средно образование;
 • 2003 – 2008г. – Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – диплома за завършен гимназиален курс в рамките на иднивидуално обучение;
 • 2008г. – лауреат на XXVII Национална олимпиада по български език и литература;
 • 2008 – 2014г. - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност право Дейности и допълнителни обучения:
 • 2013г. – онлайн курс „General Course on Intellectual Property” към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO);
 • 2013г. – курс „Justice” към Харвард-Х програма за дистанционно обучение;
 • 2013г. – встъпителен курс „Computer Science” към програмата на Станфорд за дистанционно обучение;
 • октомври-декември 2013 - курс по "Икономически немски" към Българо-немската индустриално-търговка камара.
 • От 2010г. – мениджър на екип от 40 души в областта на хазартната индустрия и онлайн услугите
 • от 2014 - първоначално юрист, а след вписване в САК и адвокат към Правна кантора Русков и Колеги в София.

 

Езици:

 • Български
 • Английски
 • Немски

Към настоящия момент адвокат Марин Маринов провежда двегодишна специализация по Право на интелектуалната собственост към университета Фордам (Fordham University) в Ню Йорк, САЩ.

Marin Marinov

Адвокат Марин Маринов е партньор в Правна кантора Русков и Колеги. Неговата сфера на дейност са право на интелектуалната собственост и IT-право.

Email: m.marinov@ruskov-law.eu

Сфери на дейност

Авторско право

 • консултиране и съдействие при решаване на казуси, свързани с авторско право
 • консултиране, договаряне и представителство при преговори и последващо сключване на договори, засягащи авторски права
 • планиране и преговаряне при сключване на лицензионни договори
 • процесуално представителство при нарушаване на авторски права

Право и информационни технологии

 • IT- договорно право- изготвяне на договори в областта на компютърно и интернет право като договори за изработка и поддръжка на софтуер, лицензионни и консултантски договори;
 • Интернет право – договори за изработка на уебстраници, предлагане и прехвърляне на домейни и др.;
 • Подготовка на MSA и SLA споразумения

Търговски марки

 • Проучване на търговски марк и- Марки на Европейския съюз/ национални марки - регистрабилност на марки
 • оценка на риска при нарушение правата на трети лица с по-ранно право върху марка
 • заявяване на българска или европейска марка за регистрация
 • подновяване регистрация на търговска марка
 • надзор над търговски марки
 • проверка, изпълнение и защита на претенции, засягащи права върху търговска марка
 • представителство пред митнически и други органи във връзка с упражняване и защита на права, произтичащи от търговски марки

Конкурентно право

 • Проверки за съответствие със законодателството на реклами, промоционални кампании
 • Конкурентното право и търговски марки, нарушения, защита, нарушаване на Ноу-Хау споразумения; съставяне на Ноу-Хау договори
 • Нелоялна конкуренция – проучване, консултиране, проверка за законосъобразност.
 • Представителство пред компетентните комисии в България - Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията

Биография

 • 2003 - 91 Немска гимнaзия “Проф. Константин Гълъбов”, София
 • 2004-2008 - Leistungsklasse, 91 Немска гимнaзия “Проф. Константин Гълъбов”, София
 • 2008 - Немска диплома за завършено средно образование;
 • 2003 – 2008г. – Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ – диплома за завършен гимназиален курс в рамките на иднивидуално обучение;
 • 2008г. – лауреат на XXVII Национална олимпиада по български език и литература;
 • 2008 – 2014г. - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност право Дейности и допълнителни обучения:
 • 2013г. – онлайн курс „General Course on Intellectual Property” към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO);
 • 2013г. – курс „Justice” към Харвард-Х програма за дистанционно обучение;
 • 2013г. – встъпителен курс „Computer Science” към програмата на Станфорд за дистанционно обучение;
 • октомври-декември 2013 - курс по "Икономически немски" към Българо-немската индустриално-търговка камара.
 • От 2010г. – мениджър на екип от 40 души в областта на хазартната индустрия и онлайн услугите
 • от 2014 - първоначално юрист, а след вписване в САК и адвокат към Правна кантора Русков и Колеги в София.

 

Езици:

 • Български
 • Английски
 • Немски

Към настоящия момент адвокат Марин Маринов провежда двегодишна специализация по Право на интелектуалната собственост към университета Фордам (Fordham University) в Ню Йорк, САЩ.

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Мюнхен

Grasserstrasse 10
(An der Hackerbrücke)
80339 München

Тел.: +49 (0)89 21 55 07 31
(Адв. Русков)

Тел.: +49 (0)89 23 74 73 01
(Адв. др. Милушева)

Факс: +49 (0)89 23 74 73 03

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

Лайпциг

Ludolf-Colditz-Straße 21
04299 Leipzig

тел.: +49 (0)341 392 83 40
(Адв. Русков)

тел.: +49 (0)341 333 875 90
(Адв. Кьолер)

факс: + 49 (0)341 333 875 915

Имейл за контакти: office@ruskov-law.eu

България

ул. Верила 5
1463 София

Tел.: + 359 (0)2 868 45 99

факс: + 359 (0)2 868 11 41